Taxatie

Taxatie van uw woning

Een taxatie is vaak nodig om de waarde van de woning te bepalen voor een hypotheek aanvraag. Een verplichting die u meestal aangaat voor meerdere jaren.

U wilt dan ook een betrouwbaar en reëel inzicht in de waarde van de woning.

Wij bieden u die goede taxatie. Wij bekijken uitgebreid de woning op o.a. de bouwkundige kwaliteit, de staat van onderhoud, de courantheid en de ligging. Daarnaast houden wij bij het vaststellen van de waarde rekening met de recente transactieprijzen van vergelijkbare woningen. Wij kennen de regionale woningmarkt van binnen en van buiten en kan dus een betrouwbare en reele taxatie voor u doen. 

Naast de taxatie ten behoeve van de hypotheekaanvraag kunt u ook een taxatie laten uitvoeren als u uw huis wilt verbouwen, voor een aan- of verkoopbeslissing, als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, de herbouwwaarde wilt weten of voor het bepalen van eventuele successierechten. Onze taxateur is aangesloten bij de brancheorganisatie NVM en staat vermeld in het taxateurregister NRVT. Het taxatierapport voldoet altijd aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO en VBO. 

Tevens zijn wij aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Zij valideren onze taxatierapporten en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. 

Wij verzorgen u een taxatierapport voor een scherpe prijs binnen alle gestelde eisen van de geldverstrekker maar hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. 

Werkwijze woning taxatie

1) Taxatieafspraak voor woningopname:
Zo spoedig mogelijk – veelal dezelfde dag – wordt contact opgenomen met de verkopende makelaar, eigenaar of de gebruiker van de woning om een afspraak te maken voor de opname van de woning.

2) Voorbereiding en verzamelen van informatie:
Het kadaster wordt geraadpleegd voor de van belang zijnde kadastrale informatie; Deze gegevens bevatten een bron aan informatie over de eigendomstoestand (faillissement/beslag), erfpacht, aanschrijvingen vanuit de overheid i.v.m. eventuele bodemverontreiniging en mogelijke privaatrechtelijke belemmeringen. Bij de eigenaar/makelaar van het object worden overige relevante stukken ter inzage opgevraagd zoals het eigendomsbewijs (erfdienstbaarheden), ver- bouwtekeningen, energielabel en eventuele garantiebewijzen zoal GIW, Stiwoga etc.Indien het een appartement betreft dan zijn aanvullende gegevens zoals de balans, begroting, besluitvorming ledenvergadering, meerjaren onderhoudsbegroting etc. van de Vereniging van Eigenaars van belang. Indien noodzakelijk wordt informatie met betrekking tot het bestemmingsplan en de milieukundige situatie opgevraagd of ingezien. Indien bovengenoemde documenten niet aanwezig zijn dan raadplegen wij de bron.

3) Opname van de woning en beoordeling van de omgeving:
Tijdens het bezoek aan de te taxeren woning wordt tevens de woonomgeving beoordeeld om een indruk te krijgen van onder andere de ligging, stand en courantheid van de woning, het voorzieningenniveau in de nabijheid (winkels, recreatieve voorzieningen, scholen, openbaar vervoer etc.) en eventueel vergelijkbare objecten. Deze opname duurt tussen de 30 en 45 minuten.

Tijdens de inspectie van de woning wordt o.a. door de taxateur standaard gelet op:
    

  • De bouwkundige staat van onderhoud (het betreft een visuele inspectie, geen bouwkundige keuring);
  • Het woonoppervlak en de inhoud;
  • De oppervlakte van het perceel en de kadastrale inmeting;
  • De indeling, functionaliteit en gebruikte materialen;
  • De kwaliteit en het niveau van afwerking;
  • De toegepaste isolerende maatregelen.

Voornoemde onderwerpen worden uitvoerig in het taxatierapport omschreven. Op bouwkundig gebied wordt er een advies opgenomen van verbeteringen en hoe om te gaan met achterstallig onderhoud en eventuele gevolgschade.

4) Uitwerken van het taxatierapport:
De taxateur werkt na beoordeling van alle voor de taxatie relevante stukken en gegevens het rapport uit. Na toevoeging van meerdere foto’s en verdere bescheiden ontvangt u het taxatierapport – binnen 5 werkdagen na opname – digitaal in een PDF bestand.

Indien online een taxatieopdracht verstrekt wordt en het invulformulier volledig is dan starten wij met de werkzaamheden en krijgt u een ontvangstbevestiging.

Taxatie aanvragen